Chi tiết đề thi

Jejejrhrkrkrhrb

luonghien
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41265] - [Loga.vn]

Con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g, biên độ góc $α_0$ thì cơ năng được tính theo biểu thức

Câu 2 [35873] - [Loga.vn]

Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Cơ năng dao động của chất điểm là:

Câu 3 [38185] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 4 [41279] - [Loga.vn]

Lực kéo về trong dao động điều hòa

Câu 5 [41696] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có dạng là

Câu 6 [41714] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc là

Câu 7 [39451] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật?

Câu 8 [37580] - [Loga.vn]

Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây sai?

Câu 9 [37534] - [Loga.vn]

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà ta đã

Câu 10 [41664] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng. Biên độ dao động của con lắc lò xo không ảnh hưởng đến

Câu 11 [30476] - [Loga.vn]

Con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số dao động f được tính bằng biểu thức

Câu 12 [38687] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình \[\alpha ={{\alpha }_{0}}\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\] rad tại nơi có g = π2 m/s2. Chiều dài dây treo con lắc là

Câu 13 [35924] - [Loga.vn]

Tại một nơi chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với:

Câu 14 [41680] - [Loga.vn]

Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Câu 15 [23703] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 16 [29549] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ Α, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu ${{\text{t}}_{\text{0}}}$ = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm $\frac{\text{T}}{\text{3}}$ là

Câu 17 [46474] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động riêng của con lắc đơn là

Câu 18 [38688] - [Loga.vn]

Trong dao động cưỡng bức, đồ thị cộng hưởng càng nhọn khi

Câu 19 [38002] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa dọc trục Ox với biên độ 6 cm và chu kì T. Tại thời điểm t1 vật có tọa độ x1 = 3 cm và đang đi theo chiều âm của quỹ đạo. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm \[{{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{T}{12}\] là

Câu 20 [45341] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa vs biên độ A và vận tốc cực đại vmax. Chu kì dao động của vật là

Câu 21 [39902] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 400 g và lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hòa với cơ năng E = 25 mJ. Khi vật qua li độ x = –1 cm thì vật có vận tốc v = –25 cm/s . Độ cứng k của lò xo là

Câu 22 [39704] - [Loga.vn]

Nếu một con lắc lò xo mà độ cứng của lò xo tăng lên 8 lần, khối lượng của lò xo giảm đi 2 lần thì tần số sẽ

Câu 23 [37630] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình \[x\text{ }=\text{ }Asin\omega t.\] Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật:

Câu 24 [39523] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số được gọi là hai dao động ngược pha nếu độ lệch pha của chúng bằng

Câu 25 [4635] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 64 cm. Lấy g = π2 m/s2. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 24 giây là:

Câu 26 [38029] - [Loga.vn]

Khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái một vật dao động tuần hoàn lặp lại như cũ gọi là

Câu 27 [4620] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k, chiều dài tự nhiên l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g với tần số góc:

Câu 28 [41076] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng vào vật nhỏ của con lắc có độ lớn tỉ lệ thuận với:

Câu 29 [40815] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo, dao động với chu kì T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kì dao động của con lắc mới là:

Câu 30 [36058] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=-6\cos 2\pi t$ cm. Pha ban đầu của dao động là:     

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook