Chi tiết đề thi

KIỂM TRA 45 PHÚT

ngoctailam
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
16
20 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49285] - [Loga.vn]

Một người đi bộ đi đều trên đoạn đường đầu dài 2 km với vận tốc 2 m/s, đoạn đường sau dài 2,2 km người đó đi hết 0,5 giờ. Vận tốc trung bình của người đó trên cả đoạn đường là:

Câu 2 [49546] - [Loga.vn]

Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là:

Câu 3 [50226] - [Loga.vn]

Trong các cách tăng, giảm áp suất sau đây, cách nào là không đúng:

Câu 4 [49639] - [Loga.vn]

Tại sao trên lốp ôtô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh?

Câu 5 [49638] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng là 35 N. Lực ma sát tác dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn là:

Câu 6 [50228] - [Loga.vn]

Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí. Thể tích của vật nặng là:

Câu 7 [54222] - [Loga.vn]

Vật 1 và 2 đang chuyển động

với các vận tốc v1 và v2

thì chịu các lực tác dụng

như hình vẽ.

Trong các kết luận sau kết luận nào đúng?

Câu 8 [49563] - [Loga.vn]

Chọn câu sai.

Câu 9 [50358] - [Loga.vn]

Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng

Câu 10 [54204] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Một học sinh đi xe đạp trên một đoạn đường dốc dài 100m. 75 m đầu học sinh đó đi với vận tốc 2,5 m/s. Biết thời gian đi cả đoạn dốc là 35 giây.

Thời gian  học sinh đó đi hết đoạn đường còn lại là:

Câu 11 [50224] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công?

Câu 12 [49845] - [Loga.vn]

Bỏ đinh sắt vào một cái ly rỗng. Nếu rót thủy ngân vào ly thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Biết trọng lượng riêng của sắt là 78000 N/ m3, trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000 N/ m3.

Câu 13 [50241] - [Loga.vn]

Hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng

Câu 14 [49570] - [Loga.vn]

Khi ngồi trên ô tô hành khách thấy mình nghiêng người sang phải. Câu nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu 15 [49561] - [Loga.vn]

Quán tính là:

Câu 16 [49283] - [Loga.vn]

Một người đi được quãng đường S1 hết thời gian t1 giây, đi quãng đường S2 hết thời gian t2 giây. Vận tốc trung bình của người này trên cả 2 quãng đường S­1 và S2 là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook