Chi tiết đề thi

Kiểm tra Hàm Số Mũ Logarit

theluc95
50 lượt thi
Toán
Trung bình
(3)
26
47 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48807] - [Loga.vn]

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

Câu 2 [48751] - [Loga.vn]

Gọi a là giá trị nhỏ nhất của $f(n)=\frac{({{\log }_{3}}2)({{\log }_{3}}3)({{\log }_{3}}4)...({{\log }_{3}}n)}{{{9}^{n}}}$ với \[n\in N,n\ge \text{ }2.\] Có bao nhiêu số n để f (n) = a ?

Câu 3 [48593] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)\text{ }=x{{.5}^{x}}.\] Tổng các nghiệm của phương trình ${{25}^{x}}+f'(x)-x{{.5}^{x}}.\ln 5-2=0$ là:

Câu 4 [48433] - [Loga.vn]

Cho phương trình: \[{{3}^{x}}=m+\text{ }1.\] Chọn phát biểu đúng.

Câu 5 [48384] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số \[f\left( x \right)\text{ }=\text{ }\left( 2x-\text{ }3 \right){{e}^{x}}\] trên đoạn [0;3] là:

Câu 6 [48379] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số \[f\left( x \right)\text{ }=\sqrt{ln\left( lnx \right)}\] trên tập xác định của nó là:

Câu 7 [48377] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số \[y=\sqrt{2\text{ }-\text{ }ln\left( ex \right)}\] là:

Câu 8 [48375] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\text{ }ln\left( {{e}^{x}}+{{m}^{2}} \right).\] Với giá trị nào của m thì $y'(1)=\frac{1}{2}?$

Câu 9 [48373] - [Loga.vn]

Với α là số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây sai ?

Câu 10 [48287] - [Loga.vn]

Tính giới hạn $P=\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,x\sqrt{\frac{{{x}^{2017}}-1}{{{x}^{2019}}}}$.

Câu 11 [46706] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \[a\left( a>0 \right)\] thỏa mãn \[{{\left( {{2}^{a}}+\frac{1}{{{2}^{a}}} \right)}^{2017}}\le {{\left( {{2}^{2017}}+\frac{1}{{{2}^{2017}}} \right)}^{a}}\]

Câu 12 [46637] - [Loga.vn]

Cho các số thực dương \[a,b,c\] khác 1. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây.

Câu 13 [46540] - [Loga.vn]

Viết biểu thức \[P=\frac{{{a}^{2}}{{a}^{\frac{5}{2}}}\sqrt[3]{{{a}^{4}}}}{\sqrt[6]{{{a}^{5}}}},\left( a > 0 \right)\] dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.

Câu 14 [46527] - [Loga.vn]

Gọi x, y là các số thực dương thỏa mãn ${{\log }_{9}}x={{\log }_{12}}y={{\log }_{16}}\left( x+y \right)$ và $\frac{x}{y}=\frac{-a+\sqrt{b}}{2},$ với a, b là hai số nguyên dương. Tính \[P=a.b\]

Câu 15 [30086] - [Loga.vn]

Giả sử a, b là các số thực sao cho ${{x}^{3}}+{{y}^{3}}=a{{.10}^{3z}}+b{{.10}^{2z}}$ đúng với mọi các số thực dương x, y, z thỏa mãn $\log \left( x+y \right)=z$ và $\log \left( {{x}^{2}}+{{y}^{2}} \right)=z+1$. Giá trị của $a+b$ bằng:

Câu 16 [30074] - [Loga.vn]

Biết rằng a là số thực dương để bất phương trình ${{a}^{x}}\ge 9x+1$ nghiệm đúng với mọi $x\in R$. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 17 [29875] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=\frac{1}{\sqrt{{{x}^{2}}-4x+5}}+{{\log }_{3}}\left( x-4 \right)$ là:

Câu 18 [29825] - [Loga.vn]

Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức là tiền lãi được cộng vào vốn của kỳ kế tiếp). Ban đầu người đó gửi với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2,1%/kỳ hạn, sau 2 năm người đó thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn 1 tháng với lãi suất 0,65%/tháng. Tính tổng số tiền lãi nhận được (làm tròn đến nghìn đồng) sau 5 năm.

Câu 19 [29821] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{\left( \frac{3}{\pi } \right)}^{{{x}^{2}}+2x+3}}.$ Tìm khẳng định đúng.

Câu 20 [32004] - [Loga.vn]

Cho a, b là hai số thực khác 0.  Biết ${{\left( \frac{1}{125} \right)}^{{{a}^{2}}+4ab}}={{\left( \sqrt[3]{625} \right)}^{3{{a}^{2}}-10ab}}.$ Tính tỉ số $\frac{a}{b}$

Câu 21 [30994] - [Loga.vn]

Cho $f\left( n \right)={{\left( {{n}^{2}}+n+1 \right)}^{2}}+\forall n\in \mathbb{N}*.$ Đặt

Tìm số n nguyên dương nhỏ nhất sao cho ${{u}_{n}}$ thỏa mãn điều kiện ${{\log }_{2}}{{u}_{n}}+{{u}_{n}}<-\frac{10239}{1024}.$

Câu 22 [30752] - [Loga.vn]

ho $x>0,y>0.$ Viết biểu thức ${{x}^{\frac{4}{5}}}.\sqrt[6]{{{x}^{5}}\sqrt{x}}$ về dạng ${{x}^{m}}$ và biểu thức ${{y}^{\frac{4}{5}}}.\sqrt[6]{{{y}^{5}}\sqrt{y}}$ về dạng $y={{y}^{n}}.$ Ta có $m-n=?$

Câu 23 [30737] - [Loga.vn]

Biểu thức ${{\log }_{2}}\left( 2\sin \frac{\pi }{12} \right)+{{\log }_{2}}\left( cos\frac{\pi }{12} \right)$ có giá trị bằng:

Câu 24 [45613] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=2018\ln \left( {{e}^{\frac{x}{2018}}}+\sqrt{e} \right).$ Tính giá trị biểu thức $T=f'\left( 1 \right)+f'\left( 2 \right)+...+f'\left( 2017 \right).$

Câu 25 [43725] - [Loga.vn]

Xét các số thực dương x, y  thỏa mãn ${{2018}^{2({{x}^{2}}-y+1)}}=\frac{2x+y}{{{(x+1)}^{2}}}$. Tìm giá trị nhỏ nhất ${{P}_{\min }}$ của biểu thức $P=2y-3x.$ .

Câu 26 [35597] - [Loga.vn]

Cho \[n>1\] là một số nguyên. Giá trị của biểu thức \[\frac{1}{{{\log }_{2}}n!}+\frac{1}{{{\log }_{3}}n!}+..+\frac{1}{{{\log }_{n}}n!}\] bằng:

Bảng xếp hạng
1
duchoang
duchoang
Chu Đức Hoàng
24/26
2
ChienMan
ChienMan
Chiến
21/26
3
atgc
atgc
Nguyễn Đức Vỹ
20/26
4
Xieemm8826
Xieemm8826
Trịnh Quốc Trọng
19/26
5
bf_cafeden
bf_cafeden
Phạm Gia Hiển
18/26
6
baobao85
baobao85
bao bao
16/26
7
quangkhai
quangkhai
Khải Vũ
15/26
8
quangnam01
quangnam01
nam nguyen
14/26
9
Nggiaduy75
Nggiaduy75
Nguyễn Dĩ Gia Nguyên
14/26
10
kiluatlasucmanh
kiluatlasucmanh
nguyen duc an
14/26
11
thanhdat2506
thanhdat2506
Thành Đạt
14/26
12
Jacksonyee2811
Jacksonyee2811
Nguyễn thị thu hương
14/26
13
lethanhhuyen8692
lethanhhuyen8692
Lê Thanh Huyền
13/26
14
lehuong1010
lehuong1010
Lê Thị Hương
13/26
15
minhtri
minhtri
Dương Minh Trí
13/26
16
goodluck293
goodluck293
Bùi Phước
13/26
17
huong23012001
huong23012001
đặng thị hường
11/26
18
nhat12ql
nhat12ql
vũ văn
11/26
19
badboy113py
badboy113py
Ngô Phạm Kim Nghĩa
11/26
20
bao123
bao123
ngo quang bao
10/26
21
diepquoctrang
diepquoctrang
diep quoc trang
10/26
22
trangtyterw
trangtyterw
nguyen thai bang
9/26
23
sundayy143
sundayy143
Phạm Văn Sơn
9/26
24
huuhungz423
huuhungz423
Nguyễn Hữu Hùng
9/26
25
dangxuanchinh5
dangxuanchinh5
Chính Đặng
7/26
26
hoanghiep0104
hoanghiep0104
hoàng hiệp
7/26
27
loga2653
loga2653
Tâm Bình
7/26
28
tplink1123
tplink1123
nguyen van duc
7/26
29
mingoc
mingoc
Ngọc Minh
6/26
30
huybet
huybet
nguyễn quốc huy
5/26
31
koldbreaks
koldbreaks
Kold Luoq
5/26
32
tranquangdien
tranquangdien
tran quang dien c3phuoclong
4/26
33
theluc95
theluc95
Bí Kíp Thế Lực
3/26
34
vythingocdieu
vythingocdieu
vythingocdieu
2/26
35
ngohuutu2104
ngohuutu2104
Ngô Hữu Tú
1/26
36
sangkute2001
sangkute2001
Xang Chun
1/26
37
inshiiann242
inshiiann242
Phương Anh
0/26
38
trantrangtqn
trantrangtqn
Trần Huyền Trang
0/26
39
Dinhhieu2000
Dinhhieu2000
Lê Đình Hiệu
0/26
40
luuhoang196
luuhoang196
Lưu Bùi Hoàng
0/26
41
thaotttt
thaotttt
trân văn tuyên
0/26
42
Thivan2000
Thivan2000
Trần thanh vân
0/26
43
haik54a2
haik54a2
Hải Phạm Phú
0/26
44
daubaek6569
daubaek6569
Phạm Thị Tú Oanh
0/26
Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(3)

đề dễ

đề hay

Đề phù hợp với giáo viên ạ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook