Chi tiết đề thi

Kiểm tra lý thuyết các loại tia trong thang sóng điện từ

ctvloga19
1 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
55
69 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29590] - [Loga.vn]

Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là

Câu 2 [29589] - [Loga.vn]

Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là

Câu 3 [29588] - [Loga.vn]

Có bốn bức xạ: ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia $\text{ }\!\!\gamma\!\!\text{ }$. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là:

Câu 4 [29587] - [Loga.vn]

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

Câu 5 [24302] - [Loga.vn]

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 6 [29640] - [Loga.vn]

Cho các nguồn phát bức xạ điện từ chủ yếu(xem mỗi dụng cụ phát một bức xạ) gồm: Bàn là áo quần(I), đèn quảng cáo(II), máy chụp kiểm tra tổn thương xương ở cơ thể người(III), điện thoại di động(IV). Các bức xạ do các nguồn trên phát ra sắp xếp theo thứ tự tần số giảm dần là:

Câu 7 [29639] - [Loga.vn]

Cơ thể con người có thân nhiệt $\text{3}{{\text{7}}^{\text{0}}}\text{C}$ là nguồn phát ra

Câu 8 [29638] - [Loga.vn]

Một người đang dung điện thoại di động để thực hiện cuộc gọi. Lúc này điện thoại phát ra

Câu 9 [29637] - [Loga.vn]

Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là

Câu 10 [29636] - [Loga.vn]

Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của

Câu 11 [29635] - [Loga.vn]

Tia X được tạo ra bằng cách nào trong các cách sau đây?

Câu 12 [29634] - [Loga.vn]

Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0,40 μm. Ánh sáng này có màu

Câu 13 [29633] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây không phải là của tia tử ngoại?

Câu 14 [29632] - [Loga.vn]

Ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,75 μm ứng với màu

Câu 15 [29631] - [Loga.vn]

Khi nói về tia Rơnghen (tia X), phát biểu nào dưới đây là đúng?

Câu 16 [29630] - [Loga.vn]

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 17 [29629] - [Loga.vn]

Tia X không có ứng dụng nào sau đây?

Câu 18 [29628] - [Loga.vn]

Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 19 [29627] - [Loga.vn]

Tia X

Câu 20 [29626] - [Loga.vn]

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 21 [29625] - [Loga.vn]

Tia X được tạo ra bằng cách nào trong các cách sau đây?

Câu 22 [29624] - [Loga.vn]

Trong chân không, bước sóng ánh sáng lục bằng

Câu 23 [29623] - [Loga.vn]

Tia tử ngoại được dùng

Câu 24 [29622] - [Loga.vn]

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 25 [29621] - [Loga.vn]

Tia tử ngoại

Câu 26 [29620] - [Loga.vn]

Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là

Câu 27 [29619] - [Loga.vn]

Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 28 [29618] - [Loga.vn]

Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây về tia Rơnghen là sai?

Câu 29 [29617] - [Loga.vn]

Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 30 [29616] - [Loga.vn]

Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Câu 31 [29615] - [Loga.vn]

Tia hồng ngoại

Câu 32 [29614] - [Loga.vn]

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng vô tuyến cực ngắn FM, ánh sáng đỏ, được sắp xếp theo thứ tự thể hiện tính chất sóng tăng dần là

Câu 33 [29613] - [Loga.vn]

Khi nói về tia X (tia Rơnghen), phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 34 [29612] - [Loga.vn]

Tia X

Câu 35 [29611] - [Loga.vn]

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều

Câu 36 [29610] - [Loga.vn]

Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 37 [29609] - [Loga.vn]

Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số

Câu 38 [29608] - [Loga.vn]

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 39 [29607] - [Loga.vn]

Bước sóng của tia hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng của

Câu 40 [29606] - [Loga.vn]

Tia hồng ngoại

Câu 41 [29605] - [Loga.vn]

Tia Rơn-ghen có bước sóng

Câu 42 [29604] - [Loga.vn]

Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 43 [29603] - [Loga.vn]

Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 44 [29602] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây sai khi nói về tia hồng ngoại?

Câu 45 [29601] - [Loga.vn]

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 46 [29600] - [Loga.vn]

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 47 [29599] - [Loga.vn]

Tia hồng ngoại là những bức xạ có

Câu 48 [29598] - [Loga.vn]

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 49 [29597] - [Loga.vn]

Tia Rơnghen có

Câu 50 [29596] - [Loga.vn]

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 51 [29595] - [Loga.vn]

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 52 [29594] - [Loga.vn]

Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất là

Câu 53 [29593] - [Loga.vn]

Với ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{\text{1}}}$, ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{\text{2}}}$, ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{\text{3}}}$ lần lượt là bước sóng của các bức xạ màu đỏ, màu vàng và màu tím thì

Câu 54 [29592] - [Loga.vn]

Trong chân không, bước sóng của tia X lớn hơn bước sóng của

Câu 55 [29591] - [Loga.vn]

Có ba bức xạ đơn sắc: đỏ, lam, tím truyền trong một môi trường. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook