Chi tiết đề thi

Luyện tập Sinh 6 :Quả và Hạt

doantham6a
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58240] - [Loga.vn]

Quả và hạt phát tán nhờ gió là:

Câu 2 [58173] - [Loga.vn]

Hạt gồm những bộ phận nào?

Câu 3 [58253] - [Loga.vn]

Hạt gồm những bộ phận nào?

Câu 4 [57907] - [Loga.vn]

Nhóm nào gồm toàn cây hạt kín?

Câu 5 [58181] - [Loga.vn]

Quả Ổi có hình thức phát tán trong tự nhiên là:

Câu 6 [58059] - [Loga.vn]

Trong các nhóm quả sau, nhóm nào gồm toàn quả thịt:

Câu 7 [58556] - [Loga.vn]

Chất dự trữ của hạt thường nằm ở đâu:

Câu 8 [58248] - [Loga.vn]

Khi trời rét phải làm gì tránh rét cho hạt đã gieo?

Câu 9 [58060] - [Loga.vn]

Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành sau khi thụ tinh:

Câu 10 [58443] - [Loga.vn]

Sau khi thụ tinh, bộ phận nào của hoa sẽ tạo thành quả?

Câu 11 [58065] - [Loga.vn]

Trong các nhóm quả và hạt sau, nhóm nào gồm quả và hạt phát tán nhờ động vật:

Câu 12 [58523] - [Loga.vn]

Trong các nhóm quả và hạt sau, nhóm nào gồm quả và hạt phát tán nhờ động vật:

Câu 13 [56553] - [Loga.vn]

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây Hạt trần.

Câu 14 [58256] - [Loga.vn]

Cây hai lá mầm là:

Câu 15 [58442] - [Loga.vn]

Hạt gồm các bộ phận nào sau đây:

Câu 16 [56569] - [Loga.vn]

Dựa vào đặc điểm của thịt vỏ và hạt, quả dừa được xếp cùng nhóm với

Câu 17 [58247] - [Loga.vn]

Việc bảo quản tốt hạt giống có tác dụng gì?

Câu 18 [58249] - [Loga.vn]

Để hạt nảy mầm tốt cần có những điều kiện nào sau đây?

Câu 19 [56582] - [Loga.vn]

Quả thịt có đặc điểm:

Câu 20 [56576] - [Loga.vn]

Bấm ngọn những cây lấy quả, hạt có lợi gì?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook