Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
4 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [7232] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)={{\left( x+1 \right)}^{2}}\left( 2-x \right)\left( x+3 \right).$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 2 [64652] - [Loga.vn]

Câu 3 [31064] - [Loga.vn]

Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng $y=x+1$ và đồ thị hàm số $y=\frac{2x+4}{x-1}.$ Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng:

Câu 4 [35848] - [Loga.vn]

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình ${{x}^{4}}-2{{\text{x}}^{2}}-3+m=0$ có đúng 2 nghiệm thực.

Câu 5 [20202] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 6 [14566] - [Loga.vn]

Số điểm cực trị của hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{3}}-2$ là

Câu 7 [16667] - [Loga.vn]

Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng 85% thì lượng glucozơ thu được là

Câu 8 [35324] - [Loga.vn]

Hai điểm cực trị của hàm số $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-4$ đối xứng nhau qua đường thẳng:

Câu 9 [43767] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+3x+2.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 10 [20238] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được nH2O < nCO2. Điều khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 11 [23533] - [Loga.vn]

Tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số \[y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-\left( m-1 \right){{x}^{2}}+2\left( m-1 \right)x-2\] luôn tăng trên R ?

Câu 12 [16101] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng sau:

 

(đpdd/mn: điện phân dung dịch/màng ngăn). Các chất X2, X5, X6 theo thứ tự là

Câu 13 [41060] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+x\] đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 14 [34443] - [Loga.vn]

Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{x+1}$ lần lượt là:

Câu 15 [29849] - [Loga.vn]

Tập tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=\ln \left( \cos x+2 \right)-mx+1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là:

Câu 16 [31523] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+9x+4\] đồng biến trên khoảng:

Câu 17 [4171] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=x+1+\sqrt{{{x}^{2}}+2x+3}$ là

Câu 18 [15128] - [Loga.vn]

Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L, C. Quan hệ về pha của các điện áp này là

Câu 19 [16271] - [Loga.vn]

Anilin (C6H5NH2) có phản ứng với dung dịch

Câu 20 [27178] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng ?


Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook