Chi tiết đề thi

Tiếng Việt Nam

vietnguyenngoc1994
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [97240] - [Loga.vn]

\(2\) giờ + \(5\) giờ = …

Câu 2 [95953] - [Loga.vn]

Cho phép toán: \(5l \times 3 . . . 15\)

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Câu 3 [97252] - [Loga.vn]

Cho biểu thức \(18:2 + 87\). Giá trị của biểu thức đó là:

Câu 4 [94591] - [Loga.vn]

\(3 \times 9 - 6\) . . . \(3 \times 8 + 3\)

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Câu 5 [97477] - [Loga.vn]

Số tròn trăm liền trước của \(300\) là :

Câu 6 [97413] - [Loga.vn]

Có \(4\) can nước, mỗi can đựng \(3\) lít. Cả bốn can có số lít nước là:

Câu 7 [94580] - [Loga.vn]

Mỗi bạn nhỏ có \(3\) cây kem. Hỏi \(4\) bạn nhỏ như vậy có bao nhiêu cây kem ?

Câu 8 [97488] - [Loga.vn]

Số tròn chục liền trước của số \(190\) là:

Câu 9 [97435] - [Loga.vn]

Tìm $y,$ biết: \(y:1 = 5\)

Giá trị của $y$ là:

Câu 10 [96075] - [Loga.vn]

Tên của đường gấp khúc đã cho là:

Câu 11 [97414] - [Loga.vn]

Mẹ nuôi một số vịt, mẹ bán được \(7\) con, số vịt còn lại mẹ nhốt vào hai chuồng, mỗi chuồng \(6\) con.Số vịt ban đầu của mẹ là:

Câu 12 [121429] - [Loga.vn]

\(\dfrac{1}{2}\) số lượng cái kẹo trên có giá trị là :

Câu 13 [97642] - [Loga.vn]

Một phần hai số ngôi sao là:

Câu 14 [98269] - [Loga.vn]

Số tròn chục liền trước của số $398$ là:

Câu 15 [97440] - [Loga.vn]

Phép tính nào dưới đây có giá trị lớn nhất ?

Câu 16 [106392] - [Loga.vn]

\(32\ell – 15\ell = ?\)

Câu 17 [94574] - [Loga.vn]

Mỗi bạn nhỏ có \(2\) cây kem. Hỏi \(4\) bạn nhỏ như vậy có bao nhiêu cây kem ?

Câu 18 [96080] - [Loga.vn]

Cho đường gấp khúc ABCD, biết độ dài đoạn thẳng BC là \(5cm\), độ dài đường gấp khúc ABC là \(22cm\), độ dài đường gấp khúc BCD là \(33cm\)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Câu 19 [99001] - [Loga.vn]

Giá trị của biểu thức $4\times 3+28$ là:

Câu 20 [96084] - [Loga.vn]

Có \(16\) quả cam trong túi, mẹ xếp vào mỗi đĩa \(2\) quả thì cần bao nhiêu đĩa ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook