Chi tiết đề thi

trắc nghiệm

239598260807003
4 lượt thi
Toán
Trung bình
(1)
5
9 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55583] - [Loga.vn]

Cho hình vẽ (Hình 1), biết AM//CN. Số đo x là

Câu 2 [55591] - [Loga.vn]

Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AE = AD. Gọi F là giao điểm của BD và CE, H là trung điểm của BC.

Chứng minh rằng:

a) $\Delta ADB$ = $\Delta AEC$

b) $BF=CF$

c) Ba điểm A, F, H thẳng hàng.

Câu 3 [55592] - [Loga.vn]

Tìm x, y biết: \[\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}\]

Câu 4 [55580] - [Loga.vn]

Nếu \[\sqrt{x}=4\] thì x bằng

Câu 5 [55586] - [Loga.vn]

Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể) b) \[9.{{\left( -\frac{1}{3} \right)}^{3}}+\frac{1}{6}\,.\sqrt{4}\]

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

ed

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook