Câu 1: Có mấy loại mô và chức năng của từng loại ?

Câu 2: Nguyên nhân gây hiện tượng mỏi cơ ?

Câu 3 : Vai trò của : hồng cầu, bạch cầu , tiểu cầu ?

Câu 4 : Nêu đường đi của xung thần kinh trong một cung phản xạ ?

user-avatar

Câu 1:

- Có 4 loại mô:

+ Mô biểu bì: gồm các tế bào xếp sít nhau, phủ ngoài cơ thể, lót trong các cơ quan rỗng như ống tiêu hóa, dạ con, bóng đái... có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết chất thải

+ Mô cơ: Gồm các tế bào có hình dạng kéo dài.

 • Mô cơ trơn.
 • Mô cơ vân (cơ xương).
 • Mô cơ tim.
 • Chức năng co giãn tạo nên sự vận động
 • + Mô liên kết:

  có ở tất cả các loại mô để liên kết các mô lại với nhau. Có hai loại mô liên kết:

 • Mô liên kết dinh dưỡng (Máu và bạch huyết)
 • Mô liên kết cơ học (Mô sụn và xương)
 • Ngoài ra còn có mô liên kết dạng sợi vừa có chức năng dinh dưỡng vừa có chức năng cơ học.
 • + Mô thần kinh: gồm các tế bào thần kinh gọi là nơron và các tế bào thần kinh đệm có chức năng tiếp nhận kích thích, xử lý thông tin và điều kiển sự hoạt động các cơ quan và trả lời kích thích của môi trường.


  Các câu hỏi liên quan