Nêu cấu tạo và chức năng của xương đùi

user-avatar
Các phần của xương Cấu tạo Chức năng
Đầu xương

-Sụn bọc đầu xương

-Mô xương xốp gồm các nan xương

-Giảm ma sát trong khớp xương

-Phân tán lực tác động

-Tạo các ô chứa tuỷ đỏ xương

Thân xương

-Màng xương

-Mô xương cứng

-Khoang xương

-Giúp xương phát triển to về bề ngang
-Chiu lực, đảm bảo vững chắc

-Chứa tuỷ đỏ ở trẻ em,sinh hồng cầu;chứa tuỷ vàng ở người lớn