2. khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào ? những cơ quan nào nằm trong khoang bụng và khoang ngực ?

user-avatar

_Khoan ngực được ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ hoành

_Những cơ quan nằm trong khoang ngực là :tim và phổi

_Những cơ quan nằm trong khoang bụng là dạ dày,ruột ,gan ,tụy,thận,bàng quang,cơ quan sinh sản


Các câu hỏi liên quan