Cấu tạo và chức năng của lá mang tôm sông

Cấu tạo và chức năng của lá mang tôm sông . Help me

user-avatar

-cấu tạo:thành mỏng,có lông phủ

-chức năng:giúp tôm hô hấp dưới nước


Các câu hỏi liên quan