cho tam giác abc vuông tại a
đường cao ah=2,4 cm
biết ab-ac=1
giải tam giác vuông

user-avatar

ta có AB/AC = 5/4 =>AB = 5/4AC
trong tam giác ABC ta có :
AB^2 + AB^2 = BC^2 ( định lý pytago )
<=> 25/16 AC^2 + AB^2 = 82^2
<=> 41/16 AB^2 = 6724
<=> AB^2 = 2624
<=>AB = 8|41 ( dấu căn :| )
áp dụng hệ thức lượng trong tâm giác ABC có AH là đường cao ta có :
AB^2 = BH . BC
=> thay số vào là ra kết quả !


user-avatar

bạn ơi ab-ac=1 thế quái nào suy ra đc ab/ac=5/4 thế và cái bc=82 cậu lấy ở đâu vậy ?????


Các câu hỏi liên quan