Chứng minh a^2+ab+b^2>=0 với mọi a, b

Chứng minh rằng:

với mọi a,b

Giúp mk nhanh nha!MK đag cần gấp!

user-avatar

Mọi người làm ơn giúp mk với!


Các câu hỏi liên quan