Con người có những biện pháp gì để tránh động đất?

Con ng có những biện pháp gì để tránh động đất

user-avatar

C1: Tìm cách xây nhà chịu được các chấn động lớn.

C2: Lập các trạm nghiên cứu dự báo trước để kịp sơ tán trước.


Các câu hỏi liên quan