Đi từ Hoa Kì đến Hà Nội, đi từ Bangkok đến Braxin qua đường chuyển ngày quốc tế cần lại ngày trên đồng hồ tăng hay giảm đi 1 ngày lịch?

Khi đi từ California(Hoa kì) đến Hà Nội(Việt Nam) ,đi từ Bangkok(Thai Lan) đến Braxin qua đường chuyển ngày quốc tế cần lại ngày trên đồng hồ tăng hay giảm đi 1 ngày lịch? Vì sao?

user-avatar

Hoa kì > VN + 1 ngày

TL> Braxin - 1 ngày


Các câu hỏi liên quan