Đường chí tuyến là gì?

Cho em hỏi đường chí tuyến là gì ?

user-avatar

Hạ chí tuyến và đông chí tuyến là các ranh giới phía bắc và phía nam của vùng đất trên Trái Đất có thể thấy được Mặt Trời đi qua đỉnh đầu trong ít nhất một thời điểm trong năm. Vòng cực bắc và vòng cực nam là ranh giới của vùng xung quanh cực Trái Đất, nơi có thể nhìn thấy Mặt Trời trong suốt ít nhất một ngày giữa mùa hè trong năm.


user-avatar

Chí tuyến Bắc hay Bắc chí tuyến (còn được gọi là hạchí tuyến, chí tuyến Cự Giải, hay nhiệt tuyến Bắc giải)là một trong năm vĩ tuyến chủ yếu để đánh dấu bản đồ Trái Đất. Đường tuyến này song song với đường xích đạo và nằm ở vĩ tuyến 23° 26' 22" bắc. ... Nằm về phía bắc của chí tuyến Bắc là vùng ôn đới Bắc bán cầu.


Các câu hỏi liên quan