Trình bày sự thay đổi của nhiệt độ theo độ cao và giải thích?

Trình bày sự thay đổi của nhiệt độ theo độ cao và giải thích ?

Giúp mình nha các bạn,mình sẽ tick cho các bạn

Nhanh lên đấy

user-avatar

+ Theo vị trí: gần hay xa biển.

+ Theo độ cao (lên cao 100m – nhiệt độ không khí giảm 0,60C)

+ Theo vĩ độ:

  • Vĩ độ thấp ==> nhiệt độ cao
  • Vĩ độ cao ==> nhiệt độ thấp

  • Các câu hỏi liên quan