Hãy nêu các hệ thống sông lớn ở nước ta

1. Hãy nêu các hẹ thống sông lớn ở nước ta. Tác dung, ý nghĩa

2. Có mấy loại hồ? Kể tên những hồ có tên trên đất nước ta(phân loại)

user-avatar

Vùng hợp lưu của ba sông: sông Hồng (sông Thao), sông Lô, sông Đà nằm ở gần Việt Trì.


Các câu hỏi liên quan