Trái đất có mấy chuyển động?

1. Trái Đất có mấy chuyển động ? Nêu điểm giống và khác nhau của các chuyển động đó ?

2. Tác động của con người có phải tác động của ngoại lực không ? Vì sao ?

3. Động đất và núi lửa có điểm gì giống và khác nhau ? Tác hại của động đất và núi lửa ?

4. Tác động của nội lực và ngoại lực đã làm cho bề mặt Trái Đất thay đổi như thế nào ?

5. Trong 3 lớp : Vỏ Trái Đất , Lớp trung gian , Lõi lớp nào quan trọng nhất ? Vì sao ?

Bài tập nộp gấp mong cả nhà giúp đỡ. Tick là sẽ có ak !!!!

user-avatar

1.trái đất có hai chuyển động :quay quanh mặt trời và tự quay quanh trục .

Giống :hướng quay từ tây sang đông;giữ nguyên độ nghiêng khi chuyển động;đều có hệ quả

Khác:Tự quay quanh trục:quay với thời gian 24h

Quay quanh nặt trời:365 ngày 6h

2.Ko phải. Vì gồm hai quá trình đó là phong hóa các loại đá và quá trình xâm thực đều do nước chảy, do gió...)

3.đều do nội lực(những lực sinh ra ở bên trong trái đất)

Tác hại: gây thương vong chết người; tro bụi và dung nham của núi lửa có thể vùi lấp các thành thị, làng mạc, ruộng nương

4.Nội lực: làm cho bề mặt Trái Đất thêm gồ ghề.

Ngoại lực:có xu hướng san bằng, hạ thấp địa hình bề mặt Trái Đất.

5.lớp vỏ trái đất là quann trọng nhất. Vì đây là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên; là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người


Các câu hỏi liên quan