Khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật?

Khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật . Liên hệ thực tế

user-avatar

Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật chủ yếu thông qua nhiệt độ, nước, độ ẩm, không khí và ánh sáng.


Các câu hỏi liên quan