Ý nghĩa của sóng và thủy triều?

y nghia cua sóng, thuy trieu, dòng bien

user-avatar

Sóng:là hiện tượng dao động tại chỗ của nước biển và đại dương

Nguyên nhân: chủ yếu là do gió

Động đất dưới đáy biển gây ra sóng thần

Thủy triều:là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên lấn sâu vào đất liền có lúc lại hạ xuống lùn tít ra xa

Nguyên nhân:do sức hút của mặt trăng và mặt trời

Dòng biển:là hiện tượng chuyển động của lớp nước biển trên mặt tạo thành dòng chảy nước biển và đại dương

Nguyên nhân:chủ yếu là do các loại gió thổi thường xuyên trên bể mặt trái đất như tín phong và gió tây ôn đới


user-avatar

Chuyển động sóng, hay ngắn gọn là sóng, là sự lan truyền của dao động. Trong vật lý, sóng có thể mang theo năng lượng, lan truyền trong nhiều môi trường khác nhau, có thể bị đổi hướng (bởi khúc xạ, phản xạ, tán xạ, nhiễu xạ...) và thay đổi năng lượng (bởi hấp thụ, bức xạ,...) hay thậm chí thay đổi cấu trúc (như thay đổi tần số, bởi môi trường phi tuyến tính,...).

Thủy triều là hiện tượng nước biển, nước sông... lên xuống trong một chu kỳ thời gian phụ thuộc biến chuyển thiên văn. Trong âm Hán-Việt, thủy có nghĩa lànước, còn triều là cường độ nước dâng lên và rút xuống. Sự thay đổi lực hấp dẫn từ Mặt Trăng (phần chủ yếu) và từ các thiên thể khác như Mặt Trời (phần nhỏ) tại một điểm bất kỳ trên bề mặt Trái Đất trong khi Trái Đất quay đã tạo nên hiện tượng nước lên (triều lên) và nước rút (triều xuống) vào những khoảng thời gian nhất định trong một ngày.


Các câu hỏi liên quan