Giải thích các câu ca dao tục ngữ có liên quan đến các hệ quả của trái đất

tìm và giải thích các câu ca dao tục ngữ có liên quan đến các hệ quả của trái đất và của mặt trời mình cần gấp lắm , cảm ơn các bạn rất nhiều !
user-avatar

Như là:

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

Vì việt nam nằm ở nửa cầu bắc .
-Tháng năm tức tháng 6 âm lịch,lúc này nửa cầu bắc ngả về phía mặt trời nên nửa cầu bắc là mùa nóng có hiện tượng ngày dài đêm ngắn .
-Tháng 10 tức tháng 11 âm lịch ,lúc này nửa cầu bắc chếch xa phía mặt trời nên nửa cầu bắc là mùa lạnh có hiện tượng ngày ngắn đêm dài .


Các câu hỏi liên quan