Sự lệch hướng của mọi chuyển động trên trái đất?

su lech huong cua moi chuyen dong tren Trai Dat?

user-avatar

Khi Trái Đất tự quay quanh trục,mọi địa điểm thuộc các vĩ độ khác nhau ở bề mặt Trái Đất (trừ hai cực) đều có vận tốc dài khác nhau và hướng chuyển động từ tây sang đông.Do vậy,các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất sẽ bị lệch hướng so với hướng ban đầu (vì phải giữ nguyên chuyển động thẳng hướng theo quán tính).Sự làm chệch hướng đó được gọi là lực Côriôlit.Ở bán cầu Bắc,vật chuyển động bị lệch về bên phải,ở bán cầu Nam bị lệch về bên trái theo hướng chuyển động."


Các câu hỏi liên quan