Sự vận động của trái đất quay quanh trục theo hướng nào?

Sự vận động của trái đất quay quanh trục theo hướng nào ? Vì sao có hiện tượng ngày vào đêm trên Trái Đất

user-avatar

Mặt trời là định tinh phát ra ánh sáng, đứng yên 1 chỗ . Trái đất là 1 hành tinh có 2 cách chuyển động, một là tự quay chung quanh trục của nó và nó đi chung quanh mặt trời.
Giải thích hiện tượng ngày và đêm :
Mặt trời đứng yên một chỗ phát ra ánh sáng , nên chiếu sáng nữa phần trái đất khi nữa phần trái đất đó hướng về phía mặt phía trời, còn nữa phần kia thì không chiếu sáng được vì bị khuất.Vậy phần nữa có hứng được ánh sáng mặt trời đó thì sáng , nên được gọi là Ngày , còn nữa bên kia không hứng được ánh sáng thì tối nên được gọi là Đêm. Nó tự xoay chung quanh nó nên đưa nữa phần tối ra phía sáng và đưa nữa phần sáng qua tối, nên bên ngày thì trở thành đêm và bên đêm thì trở thành bên ngày. Đó là hiện tượng ngày và đêm. Vậy trái đất xoay chung quanh trục của nó đưa một nữa nó ra sáng và đưa một nữa nó vào tối.Nữa sáng là ngày và nữa tối là đêm.


Các câu hỏi liên quan