Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời đã sinh ra hiện tượng nào?

Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời đã sinh ra hiện tượng nào ?

Giải thích hiện tượng các mùa.

user-avatar

Mình sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này

Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời sinh ra hiện tượng các mùa ,hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất

Hiện tượng các mùa trên Trái Đất là do sự chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

(câu trả lời của mình cũng hơi thiếu sót nên bạn tham khảo của các bạn khác nhé!)

Chúc bạn học ngày càng giỏi !

Đừng quên chọn câu trả lời của mình nha !


Các câu hỏi liên quan