Em hãy cho biết hướng,độ nghiêng của trục,thời gian Trái

Em hãy cho biết hướng,độ nghiêng của trục,thời gian Trái Đất quay quanh Mặt Trời hết một vòng và những hệ quả do tự quay quanh Mặt Trời mang lại?

user-avatar

Hướng quay từ Tây sang Đông

Nghiêng 66 độ 33 phút so với mặt phẳn quỹ đạo

Thời gian Trái Đất quay quanh mặt trời hết một vòng là 365 ngày 6 giờ

Hệ quả: - Hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau

- Hiện tượng bốn mùa trong năm

tick với ạ


Các câu hỏi liên quan