Từ sau ngày 21/3 đến trước ngày 23/9, nửa cầu nào ngả về phía mặt trời nhiều hơn?

Từ sau ngày 21 tháng 3 đến trước ngày 23 tháng 9 , nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn ?

user-avatar

21-3 là ngày thu phân và 23-9 là ngày xuân phân. Trong hai ngày này, ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc với đường vĩ tuyến 0 độ hay xích đạo, tất cả các nơi trên trái đất có ngày và đêm dài bằng nhau. Từ ngày 21-3 đến ngày 23-9, mặt trời di chuyển chủ yếu ở giữa 2 vĩ tuyến 23 độ 5 Bắc (tức chí tuyến Bắc) và 0 độ (tức xích đạo), nên nửa cầu Bắc ngả về phía mặt trời nhiều hơn.


Các câu hỏi liên quan