Nêu đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục trái đất?

B1 . Nêu đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục Trái Đất

B2. Nêu đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục Mặt Trời của Trái Đất

user-avatar

B1 .mặt trời chiếu sáng một nửa trái đất cùng lúc -> nửa này là ngày và nửa kia là đêm

-> mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm.

Do sự tự quay quanh trục của trái đất nên các vật chuyển động trên về mặt trái đất đều bị lệch hướng.

ở nửa cầu bắc nhìn xuôi theo hướng chuyển động-> lệch về bên phải

" " nam " " trái

B2. Do trục và hướng nghiêng của trái đất ko đổi-> nửa cầu bắc và nửa cầu nam thay nhau chúc về phía mặt trời-> sinh ra hiện tượng các mùa trên trái đất


Các câu hỏi liên quan