Tọa độ địa lí của một điểm là A 20 độ tây,10 độ Bắc cho ta biết điều gì?

tọa độ địa lý của một điểm là A{20độ tây ,10độ bắc cho ta biết điều gì

user-avatar

cho ta biết tọa độ địa lí của địa điểm.


Các câu hỏi liên quan