Kinh tuyến là gì?

Trình báy khái niệm

- Kinh tuyến là gì ?

- Thế nào là kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây có bao nhiêu kinh tuyến Đông, Tây?

- Vĩ tuyến là gì? so sánh đọ dài của vĩ tuyến .

Vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam là gì?

Nửa cầu Bắc là gì nửa câu Nam là gì?

user-avatar

Kinh tuyến là những đường nối từ cực Bắc tới Cực Nam trên bm quả ĐC


Các câu hỏi liên quan