Cách xác định tọa độ phương hương trên bản đồ

cách xác định tọa độ phương hương trên bản đồ

user-avatar

Người ta nói rằng : 4 phương 8 hướng:

Phía trên là hướng Bắc.

Phía dưới là hướng Nam

Bên trái là hướng Tây

Bên phải là hướng Đông

giữa hướng đông và nam là đông nam, giữa hướng đông và bắc là đông bắc, giữa hướng tây và nam là hướng tây nam, giữa hướng tây và hướng bắc là hướng tây bắc.


Các câu hỏi liên quan