Tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ là gì?

Câu nào thể hiện ý sai :

Tọa độ địa lý của một điểm trên bản đồ ( hoặc trên Qủa Địa Cầu ) là :

user-avatar

là địa điểm có vĩ độ và kink độ giao nhau ở đó


Các câu hỏi liên quan