Hoang mạc lớn nhất ở châu Phi là hoang mạc Xa-ha-van và nằm ở phía nào?

Hoang mạc lớn nhất ở châu Phi là hoang mạc Xa-ha-van . Hoang mạc này nằm ở phía ===-..của châu lục

Điền nhanh giùm mình nha !

Ai làm xong đầu tiên mình sẽ tick cho

user-avatar

Mình chưa từng nghe hoang mạc Xa-ha-van. Mình chỉ nghe hoang mạc Sa-ha-ra. Nếu bạn bấm lộn thành Xa-ha-van mà thật ra Sa-ha-ra thì mình cũng trả lời là Hoang mạc sa-ha-ra nằm ở phía Bắc của Châu Phi


Các câu hỏi liên quan