Để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ người ta dùng kí hiệu gì?

để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ người ta dùng kí hiệu gì?

A.kí hiệu điểm B.kí hiệu đường

C.kí hiệu diện tích D.kí hiệu khác

user-avatar

A. Kí hiệu điểm

tick cho mk nha


Các câu hỏi liên quan