Kí hiệu bản đồ là gì?

Kí hiệu bản đồ là gì ?

user-avatar
Kí hiệu bản đồ là những hình vẽ, màu sắc,... dùng để thể hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ.- Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện vị trí, đặc điểm của các đối tượng địa lí được đưa lên bản đồ.- Có ba loại kí hiệu thường dùng: kí hiệu điểm, đường, diện tích.- Bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu dùng trên bản đồ.

Các câu hỏi liên quan