Có mấy cách thể hiện độ cao trên bản đồ

1,Có mấy cách thể hiện độ cao trên bản đồ

2,Đường bình độ là gì?

user-avatar

Câu 1: Trả lời:

Có 2 cách thể hiện được độ cao trên bản đồ:

- Dùng đường đồng mức.

- Dùng thang màu sắc.


Các câu hỏi liên quan