Kí hiệu bản đồ dùng để làm gì?

kí hiệu bản đồ dùng để làm gì?

user-avatar

Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện vị trí, đặc điểm... của các đối tượng địa lí được đưa lên bản đồ.

Chúc bạn học tốt!


user-avatar

Kí hiệu bản đồ là những hình vẽ, màu sắc,.. dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy và có độ chính xác tương đối về một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất


user-avatar

Kí hiệu bản đồ dùng để xác định vị trí , đặc điểm của đối tượng địa lý trên bản đồ


user-avatar

Kí hiệu bản đồ là những hình vẽ, màu sắc,.. dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.


Các câu hỏi liên quan