Vì sao ban đêm ta lại nhìn thấy mặt trăng và các vì sao?

Vì sao ban đêm ta lại nhìn thấy mặt trăng và các vì sao?

GIúp với

user-avatar

Mặt Trăng không chỉ xuất hiện vào ban đêm mà vào cả ban ngày nữa bạn ạ. Ban ngày mặt trăng vẫn xuất hiện có lúc vẫn có thể thấy được. Nhưng thường thì độ sáng của nó có vẻ kém hơn so với ánh sáng ban ngày. "Ánh sáng ban ngày" ở đây không chỉ là ánh sáng riêng của Mặt Trời mà còn là ánh sáng của bầu không khí trên Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng. Chính điều này làm cho Mặt Trăng khó nhìn hơn vào ban ngày. Điều này giải thích luôn tại sao không nhìn thấy các ngôi sao vào ban ngày. Nhưng giả sử ta ở trên Mặt Trăng thì ở đó hầu như không có không khí nên kể cả ban ngày bầu trời vẫn tối đen mặc dù được Mặt Trời chiếu sáng. Khi đó ta vẫn nhìn thấy các ngôi sao & Trái Đất vào ban ngày.

Còn những hôm mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời trên 1 đường thẳng và Mặt Trăng ở giữa không phải lúc nào cũng có nhật thực xảy ra vì Mặt Trăng cũng có quỹ đạo nghiêng so với quỹ đạo của Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Khi đó thì phần quay về Trái Đất không được chiếu sáng nên ta không thể thấy được nhưng thực ra nó vẫn ở trên bầu trời. Còn nhiều lúc Mặt Trăng gần Mặt Trời (tính là nhìn từ Trái Đất thôi nhé, không phải khoảng cách thực đâu) thì ta có hiện tượng Trăng non, nhưng do bị ánh sáng Mặt Trời át rồi nên khó có thể thấy được và chỉ nhìn được lúc Mặt Trời lặn hoặc mọc. Thế nên chỉ có điều đặc biệt là Mặt Trăng tròn chỉ xuất hiện vào ban đêm chứ nếu có thấy Mặt Trăng vào ban ngày thì luôn là trăng khuyết


Các câu hỏi liên quan