Vì sao trên trái đất có ngày và đêm liên tục

Giải thích vì sao trên Trái Đất có ngày và đêm liên tục

user-avatar

Do Trái Đất qay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông nên khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.

Tik cho mềnh nkoa ^_^


Các câu hỏi liên quan