Nêu sự vận động của trái đất quay quanh trục của nó?

Nêu sự vận động của Trái Đất quay quyanh trục của nó, quay quanh mặt trời, quay quanh hệ quả

user-avatar

1. Vận động của Trái đất quanh trục

Hinh 19. Hướng tự quay của Trái Đất

– Hướng tự quay trái đất từ Tây sang Đông
-Thời gian tự quay1 vòng quanh trục là 24 giờ.
– Chia bề mặt trái đất thành 24 khu vực giờ
-Mỗi khu vực có 1giờ riêng đó là giờ khu vực
– Giờ gốc (GMT) khu vực có kinh tuyến gốc đi qua chính giữa làm khu vực giờ gốc và đánh số 0 (còn gọi giờ quốc tế )
-Phía đông có giờ sớm hơn phía tây
-Kinh tuyến 180 là đường đổi ngày quốc tế.


Hinh 20. Các khu vực giờ trên Trái Đất

2. Hệ quả sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất
a. Hiện tượng ngày đêm
– Do trái đất hình dạng cầu nên mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa: Nửa được chiếu sáng là ban ngày nửa nằm trong bóng tối là ban đêm.
– Nhờ có sự vận động tự quay của trái từ tây sang đông mà khắp mọi nơi trái đất đều lần lượt có ngày đêm.
b. Do sự vận động tự quay quanh trục của Trái đất nên các vật chuyển động trên bề mặt trái đất đều bị lệch hướng.
+ Bán cầu Bắc: lệch bên phải.
+ Bán cầu Nam: lệch bên trái.

Hinh 21. Hiện tượng ngày cà đêm trên Trái Đất và Hình 22. Sự lệch hướng do vận động tự quay của Trái Đất


Các câu hỏi liên quan