Các múi giờ ở phía Đông và ở phía Tây so với nước ta phía nào có giờ sớm hơn?

Các múi giờ ở phía Đông và ở phía Tây so với nước ta, phía nào có giờ sớm hơn, phía nào có giờ muộn hơn ?

user-avatar

Trả lời:

Nếu tính giờ tương đối thì bằng nhau vì nó cùng nằm trong múi giờ số 7. Nhưng nếu tính giờ địa phương thì khác nhau. Do trái đất quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông nên giờ trên trái đất muộn dần từ Đông sang Tây, tức là múi giờ nào nằm về phía đông sẽ đón ánh nắng Mặt Trời trước.
=> Các múi giờ ở phía Đông nước ta có giờ sớm hơn phía tây.


Các câu hỏi liên quan