Tại sao hằng ngày người ta thấy Mặt Trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây?

tại sao hằng ngày người ta thấy Mặt Trời ''mọc'' đằng Đông ''lặn'' đằng Tây?

Hiện tượng chuyển động trên gọi là gì?

user-avatar

-Hiện tượng chuyển động trên gọi là hiện tượng ngày.

Chúc bạn học tốt!


Các câu hỏi liên quan