Kể tên các hệ quả do sự vận động tự quay quanh trục của trái đất?

Kể tên các hệ quả do sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất ?

user-avatar

Hệ quả: a) Ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều có ngày đêm.

b) Sự lệch hướng chuyển động của các vật

- Ở nửa cầu Bắc vật lệch về bên trái.

- Ở nửa cầu Nam vật lệch về bên phải.


Các câu hỏi liên quan