Các múi giờ ở phía Đông và Tây so với nước ta phía nào múi giời sớm hơn phía nào?

Các mui gio ở phía dong va ở phía tay so voi nước ta phía nao mui gio sớm hon phía nao gio muộn hon

user-avatar

các múi giờ ở phía Đông sớm hơn giờ của nước ta , phía Tây có giờ muộn hơn


Các câu hỏi liên quan