Nêu cách tính giờ khu vực

Nêu cách tính giờ khu vực

Các bạn nêu công thức ngắn gọn thôi nha

user-avatar

Công thức tính giờ: Tm = To + m

Trong đó:

  • Tm: giờ múi
  • To:giờ GMT
  • m: số thứ tự của múi giờ

  • Các câu hỏi liên quan