Vì sao các địa điểm ở phía Đông có giờ sớm hơn ở phía Tây?

a. Vì sao các dịa điểm ở phía Đông có giờ sớm hơn ở phía Tây ?

b. Tại sao hàng ngày thấy Mặt trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây ?

user-avatar

a.Do trái đất quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông nên giờ trên trái đất muộn dần từ Đông sang Tây, tức là múi giờ nào nằm về phía đông sẽ đón ánh nắng Mặt Trời trước
=> Các múi giờ ở phía Đông nước ta có giờ sớm hơn phía tây

b.Vì Mặt Trời quay tại chỗ còn Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời từ Tây sang Đông theo quỹ đạo hình elip nên ta thấy Mặt Trời mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây.


Các câu hỏi liên quan