Mặt trời chỉ chiếu vuông góc được với những điểm nào của bề mặt trái đất?

Mặt trời chỉ chiếu vuông góc được với những điểm nào của bề mặt trái đất?

user-avatar

Mặt Trờichiếu vuông góc với mặt đất ở các khu vực giữa 2 chí tuyến, ngày 21/3: mặt trời chiếu vuông góc với xích đạo và chuyển động dần về phía bán cầu bắc+ngày 22/6: mặt trời chiếu vuông góc với chí tuyến bắc rồi di chuyển về phía xích đạo+ngày 23/9: mặt trời chiếu vuông góc với xích đạo lần 2 rồi di chuyển về nam bán cầu+ngày 22/12: mặt trời chiếu vuông góc với chí tuyến nam rồi lại di chuyển về phía xích đạo


Các câu hỏi liên quan