Trình bày sự vận động quay quanh trục của trái đất và hệ quả?

trình bày sự vận động quay quanh trục của trái đất và hệ quả

user-avatar

Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất

 • Trái Đất quay quanh 1 trục tưởng tượng nối liền 2 cực và nghiêng 66o33' trên mặt phẳng quỹ đạo.
 • Hướng tự quay: Từ Tây → Đông
 • Thời gian Trái Đất tự quay trọn 1 vòng là 24 giờ
 • => Chia bề mặt Trái Đất thành 24 khu vực giờ.

  Hệ quả sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất:

  a) Hiện tượng ngày, đêm

  Khắp mọi nơi trên Trái đất đều lần lượt có ngày và đêm

  Diện tích được Mặt Trời chiếu sáng gọi là ngày, diện tích nằm trong bóng tối là đêm.

  b) Sự lệch hướng do vận động tự quay quanh trục của Trái Đất

  Các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất đều bị lệch hướng:

  + Lệch phải ở nửa cầu Bắc

  + Lệch trái ở nửa cầu Nam


  Các câu hỏi liên quan