Các vận động của trái đất?

Các vận động của TĐ? Hệ quả của các vận động?
Ai trả lời đúng mk sẽ tích nha!


user-avatar

Trái đất có hai vận động
1. Trái đất quay quanh trục:
- Ngày và đêm kế iếp nhau
- 24 khu vực giờ trên bề mặt trái đất
- Sự lệch hướng của các vật chuyển động

2. Trái đất quay quanh mặt trời:
+ Hiện tượng các mùa
+ Hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo nhau

Tick cho mình nha!


Các câu hỏi liên quan